Quy hoạch đô thị TPHCM chưa đồng bộ với kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch đô thị TPHCM chưa đồng bộ với kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch đô thị TPHCM chưa đồng bộ với kế hoạch sử dụng đất

Dịch vụ nhà đất Vinland

Sàn bất động sản Vinland
Địa ốc Vinland
Quy hoạch đô thị TPHCM chưa đồng bộ với kế hoạch sử dụng đất

Tại TPHCM đang có tình trạng thiếu tính đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với các quy hoạch khác như quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành có sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM phê duyệt kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, trong năm 2020, TPHCM được duyệt chỉ tiêu 88.000 ha đất nông nghiệp nhưng kết quả vẫn còn gần 23.000 ha chưa thực hiện. Đối với sử dụng đất phi nông nghiệp, chỉ tiêu phê duyệt là 118.890 ha nhưng TPHCM chỉ thực hiện được 96.643 ha, đạt 81,28%.

Trong đó, đất thương mại dịch vụ, chỉ tiêu Chính phủ giao là 3.443 ha, kết quả thực hiện là 3.933 ha, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 899 ha. Đất ở tại nông thôn, chỉ tiêu Chính phủ giao là 10.615 ha, kết quả thực hiện là 9.007 ha, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 1.607ha.

Với đất ở tại đô thị, chỉ tiêu Chính phủ giao 24.060 ha, kết quả thực hiện 20.305 ha, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 3.754 ha, đạt tỷ lệ khoảng 84% so với chỉ tiêu kế hoạch.

Quy hoạch đô thị TPHCM chưa đồng bộ với kế hoạch sử dụng đất - Ảnh 1.

Trong quá trình lập quy hoạch, TPHCM chưa xác định được thời gian, tiến độ xây dựng các công trình của các ngành và địa phương đã đăng ký.

Sau 5 năm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho biết, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của thành phố còn một số hạn chế. Cụ thể, trong quá trình lập quy hoạch , chưa xác định được thời gian, tiến độ xây dựng các công trình của các ngành và địa phương đã đăng ký.

Đến năm 2020, trên địa bàn TPHCM vẫn còn 562 công trình, dự án đã đăng ký nhu cầu sử dụng đất nhưng chưa thực hiện. Trong đó, 117 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, 73 dự án phát triển đô thị, 31 dự án công nghiệp, 29 dự án giáo dục, 18 dự án thương mại dịch vụ…

Các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch, kế hoạch các ngành có sử dụng đất chưa thật sự đồng bộ với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất… Thiếu tính đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với các quy hoạch khác như quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành có sử dụng đất.

Về kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM trình chỉ tiêu phân bổ 102.191 ha đất nông nghiệp, 106.750 ha đất phi nông nghiệp và 598 ha đất chưa sử dụng.

Đối với kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, TPHCM đặt chỉ tiêu chuyển 9.867 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu sử dụng 4.480 ha đất trong nội bộ đất nông nghiệp , chuyển 684 ha đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở.

nguồn : https://cafef.vn/quy-hoach-do-thi-tphcm-chua-dong-bo-voi-ke-hoach-su-dung-dat-188230516091200854.chn

icon icon